Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens in overeenstemming met de volgende beschrijving in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Gegevens zoals geopende pagina’s of de namen van het opgehaalde bestand, datum en tijd worden op de server opgeslagen voor statistische doeleinden, zonder dat deze gegevens rechtstreeks gerelateerd zijn aan uw persoon. Persoonsgegevens, met name naam, adres of e-mailadres, worden zoveel mogelijk op vrijwillige basis verzameld. In principe worden de gegevens niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden.

Uw rechten als websitebezoeker

U kunt de volgende rechten te allen tijde uitoefenen met behulp van de contactgegevens van de contactpersoon of de functionaris voor gegevensbescherming:

 • Informatie over uw gegevens die door ons zijn opgeslagen en de verwerking ervan,
 • Correctie van onjuiste persoonsgegevens;
 • Verwijdering van door ons opgeslagen gegevens,
 • Beperking van de gegevensverwerking, als we uw gegevens nog niet mogen verwijderen vanwege wettelijke verplichtingen,
 • Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens of gegevensoverdracht (Indien hiervoor een contract met ons bestaat).

U kunt uw betreffende toestemming te allen tijde voor de toekomst herroepen.U kunt te allen tijde met een klacht terecht bij de voor u verantwoordelijke toezichthouder. Uw bevoegde toezichthoudende instantie is afhankelijk van de federale staat van uw woonplaats, uw werk of de vermeende overtreding. Een lijst van toezichthoudende autoriteiten (voor de niet-publieke sector) met adres is te vinden op: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Doeleinden van de gegevensverwerking door de verantwoordelijke instantie en derden

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden die in dit privacybeleid zijn vastgelegd. Uw persoonsgegevens worden niet overgedragen aan derden voor andere doeleinden dan de genoemde. We delen uw persoonlijke gegevens alleen met derden als:

 • u hebt hiervoor uitdrukkelijk toestemming gegeven,
 • verwerking is vereist voor de uitvoering van een contract met u,
 • verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

verwerking is noodzakelijk om legitieme belangen te beschermen en er is geen reden om aan te nemen dat u een dwingend legitiem belang hebt bij het niet openbaar maken van uw gegevens.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

Wij houden ons aan de principes van gegevensvermijding en gegevenseconomie. Persoonsgegevens worden daarom alleen bewaard zolang als nodig is om de hierin genoemde doeleinden te bereiken of zoals bepaald wettelijke bewaartermijnen. Na het bereiken van het desbetreffende doel of het verstrijken van deze termijnen worden de bijbehorende gegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

Verzamelen van informatie bij het bezoeken van onze website

De websiteoperator of siteprovider verzamelt gegevens over de toegang tot de site en slaat deze op als “serverlogbestanden”. De volgende gegevens worden geregistreerd:

 • Bezochte website
 • Tijd op het moment van toegang website
 • Hoeveelheid gegevens verzonden bytes
 • Bron/referentie van waaruit u naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Gebruikt IP-adres (eventueel: in geanonimiseerde vorm)

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor statistische doeleinden en voor de technische optimalisatie van de website. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien concrete aanwijzingen duiden op illegaal gebruik. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de juiste inhoud te leveren van websites die heeft aangevraagd. De verwerking van toegangsgerelateerde gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang voor bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. We gebruiken uw gegevens niet om conclusies over u te trekken. De ontvangers van de gegevens zijn alleen de verantwoordelijke instantie en, indien van toepassing, verwerkers.

Cookies

Om dit internetportaal goed te laten functioneren, plaatsen we soms kleine bestanden – zogenaamde cookies – op uw apparaat. Dit is gebruikelijk op de meeste grote websites.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een webportal op uw computer, tablet of smartphone achterlaat wanneer u het bezoekt. Hierdoor kan de portal bepaalde ingangen en instellingen (bv login, taal, lettergrootte en andere weergavevoorkeuren) gedurende een bepaalde periode “onthouden”, en hoeft u deze niet telkens opnieuw in te voeren wanneer u de portal bezoekt en navigeert

Hoe gebruiken we cookies?

 • Tijdelijk alleen voor de periode van uw aanmelding wordt een cookie ingesteld om uw aanmeldingsstatus sneller te controleren en u toegang te geven tot beveiligde inhoud.
 • Voor de web analytics service “Google Analytics” (zie hieronder), om te tellen hoeveel gebruikers onze website hebben bezocht, hoelang ze op onze website zijn gebleven en welke pagina’s ze het leukst vonden. Met deze informatie kunnen we onze website continu verbeteren. Via deze cookies ontvangen we ook geanonimiseerde informatie over hoe gebruikers op deze website zijn gekomen en of ze hier al eerder zijn geweest. Met deze functies kunnen we de gebruikerservaring van bezoekers verbeteren en ervoor zorgen dat we aan hun verwachtingen voldoen naarmate onze website evolueert.
 • Om u de mogelijkheid te bieden om de geanonimiseerde verzameling van uw verbindingsgegevens door Google Analytics permanent te voorkomen (zie hieronder).

 

Controle over cookies

U cookies naar eigen inzicht beheren en/of verwijderen. Hoe, ontdek hier: aboutcookies.org. U kunt alle cookies verwijderen die op uw computer zijn opgeslagen en de meeste browsers instellen om te voorkomen dat cookies worden opgeslagen. Het kan echter nodig zijn om elke keer dat u een pagina bezoekt handmatig een aantal instellingen te maken en de onderbreking van sommige functies te accepteren.

 

Beveiligde gegevensoverdracht via SSL-versleuteling (HTTPS)

Om de veiligheid van uw gegevens te beschermen wanneer deze in de browser worden overgedragen, worden uw gegevens versleuteld verzonden in de URL (SSL). U dit zien aan de URL die https://… en bijbehorende berichten of pictogrammen van uw browser.

Gebruik van cookies en IP-adressen in Google Analytics

We willen erop wijzen dat op deze website Google Analytics is uitgebreid met de code “anonimizeIp” om een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen (zogenaamde IP-maskering) te garanderen. Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyseservice van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website wordt meestal naar een Server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als ip-anonimisering echter op deze website wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google afgekapt binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Server van Google in de VS verzonden en daar afgekapt. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; We willen er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat gegevens die door de cookies worden gegenereerd en gerelateerd aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) door Google worden verzameld door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: Browser Add On voor het uitschakelen van Google Analytics. U kunt voorkomen dat Google Analytics verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: Google Analytics uitschakelen. Zie http://www.google.com/analytics/terms/de.html of https://www.google.de/intl/de/policies/voor meer informatie over gebruiksvoorwaarden en privacy.

Scriptbibliotheken (Google Webfonts) gebruiken

Om onze inhoud correct en grafisch weer te geven in browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/) op deze website. Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meervoudig laden te voorkomen. Als de browser geen google-weblettertypen ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype. Als u scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken aanroept, wordt automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator geactiveerd. In theorie is het mogelijk – maar op dit moment is het ook onduidelijk of en mogelijk voor welke doeleinden – exploitanten van overeenkomstige bibliotheken gegevens verzamelen. Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/ 

Google Maps gebruiken

Deze website maakt gebruik van Google Maps om geografische informatie te visualiseren. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Raadpleeg het privacybeleid van Google voor meer informatie over de gegevensverwerking van Google. Daar kunt u ook uw persoonlijke privacy-instellingen wijzigen in het Gegevensbeschermingscentrum. Gedetailleerde instructies over het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Ingesloten YouTube-video’s

Op sommige van onze websites sluiten we Youtube video’s in. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Wanneer je een pagina bezoekt met de YouTube-plug-in, maak je verbinding met Youtube-servers. Youtube wordt geïnformeerd welke pagina’s u bezoekt. Als je bent ingelogd op je Youtube-account, kan Youtube je surfgedrag persoonlijk aan je toewijzen. Dit kun je voorkomen door je vooraf af te melden bij je Youtube account. Wanneer een Youtube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag. Iedereen die de opslag van cookies voor het Google Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft dergelijke cookies niet te verwachten bij het bekijken van Youtube-video’s. Youtube verzamelt ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren. Meer informatie over gegevensbescherming op “Youtube” is te vinden in het privacybeleid van de provider op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ 

 

Informatie over gegevensverwerking overeenkomstig de artikelen 13 en 14 AVG – Gegevensverwerking door klanten en leveranciers (B2B) –

Wij informeren u hierbij over de verwerking van uw persoonsgegevens (persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot natuurlijke personen in uw bedrijf):

Verwerking

Als contractuele partner van uw bedrijf verwerken wij – KL-Global – de persoonsgegevens met betrekking tot uw persoon voor het opstellen van aanbiedingen, voor de uitvoering van de contracten, boekhouding en kostenboekhouding op basis van Art.6 sec.1 p. 1 lit.b GDPR en voor de nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld handels- en belastingwetgeving) op basis van Art.6.1 p. 1 lid.C GDPR. De zakelijke relatie bestaat tussen ons en uw bedrijf. In het kader van externe eisen (bijvoorbeeld in het kader van het douanerecht) kunnen persoonsgegevens over u worden vergeleken met lijsten die door de autoriteiten zijn gepubliceerd. Bovendien kunnen gegevens ook voor legitieme doeleinden worden verwerkt in overeenstemming met art.6 sec.1 S. lid. f GDPR, zoals marketing, onderzoek naar de interne markt en marketingdoeleinden, interne statistieken. De rechtmatige belangen liggen met name in de optimalisering van processen en kosten-geschikte toeschrijving; uw belangen, grondrechten en vrijheden zullen naar behoren in aanmerking worden genomen. Alleen als u ons hier toestemming voor hebt gegeven of als wij u in het kader van de gegevensverzameling overeenkomstig sectie 7 UWG (DE)/ 107 TKG (AT) de juiste informatie hebben verstrekt, zullen wij uw gegevens gebruiken om u informatie te sturen over producten, diensten, evenementen en andere interessante feiten over ons bedrijf. U op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze verzending met toekomstige ingang. De gegevens die u verstrekt, zijn vereist om de contractuele relatie uit te voeren. Zonder deze gegevens kunnen wij het met uw bedrijf gesloten contract niet nakomen.

Passeren

Sommige van uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan externe dienstverleners (bijv. belastingadviseurs, juridisch adviseurs). In sommige gevallen hebben externe IT-dienstverleners toegang tot uw gegevens (als onderdeel van de verwerking van ordergegevens in overeenstemming met 28 AVG). Daarbij handelen de dienstverleners op instructies, die door overeenkomstige contracten zijn gewaarborgd. Sommige van deze dienstverleners bevinden zich buiten de EU/EER; deze dienstverleners zorgen voor een adequaat niveau van gegevensbescherming door het sluiten van eu-standaardcontractbepalingen. Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig is voor de desbetreffende doeleinden. De gegevens worden uiterlijk na het einde van de contractuele relatie en na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen van het burgerlijk, handels- en belastingrecht verwijderd.

Uw rechten

Wij informeren u dat u, overeenkomstig artikel 15 ff. AVG, onder de daarin omschreven voorwaarden de volgende rechten van de betrokkene hebt: recht op informatie over de betrokken persoonsgegevens, alsmede op het recht op toegang tot of verwijdering ervan of om de verwerking of het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens te beperken. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in overeenstemming met artikel 77 AVG. Als de verwerking is gebaseerd op artikel 6 lid 1 brief een GDPR of artikel 9 lid 2 brief een GDPR (toestemming), heeft u ook het recht om toestemming af te zien totdat de verwerking is ingetrokken.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren, zoals bv introductie van nieuwe diensten.

Contact

Heeft u vragen over gegevensbescherming? Schrijf ons een e-mail of neem rechtstreeks contact op met de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming: De heer Michael Dupin E-mail: nachhaltig@kl-global.net